1


U kunt door onderstaand aanvraagformulier volledig in te vullen EHBO ondersteuning voor uw evenement aanvragen.

U dient minimaal 2 maanden voor aanvang van het evenement de aanvraag in te dienen.
Geef a.u.b. zo gedetailleerd mogelijk een omschrijving van uw aanvraag.

U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag, waarna de procedure start.

U krijgt uiterlijk 4 weken voor aanvang van uw evenement uitsluitsel of dit evenement door ons kan worden ingevuld.

Het aantal voor ondersteuning benodigde EHBO-ers is afhankelijk van de omvang van het evenement en de eventueel verleende vergunning.

Het uurtarief voor de inzet van EHBO ondersteuning bij een evenement is afhankelijk van de tijd tussen de aanvraag en de datum waarop  het evenement plaatsvindt:

Tarief 1 - Moment van aanvraag tot evenement is meer dan 30 dagen: € 8,50/uur
Tarief 2 - Moment van aanvraag tot evenement is meer dan 20 dagen: € 12,50/uur
Tarief 3 - Moment van aanvraag tot evenement is meer dan 10 dagen: € 15,00/uur
Tarief 4 - Moment van aanvraag tot evenement is minder dan 10 dagen: € 17,50/uur

Voor extra voorbereidingen, zoals het inrichten van een mobiele hulppost, worden tegen uurtarief kosten in rekening gebracht.

 

EHBO vereniging Son en Breugel

Hanita van der Heijden / Anton Merks, evenementen

 

1

3 Leveringsvoorwaarden

 

2 Evenementenprotocol


3

2

Voor een aanvraag van meerdere dagen, gelieve per dag een apart formulier in te vullen!

1  

Algemene informatie/aanvrager

Naam aanvrager:  
Adres:  
 
 
 
 
Mobiel nummer:  
 
     
1   Informatie m.b.t. het evenement
 
 
Adres evenement:  
Postcode evenement:  
Plaats evenement:  
 
 
 
Aantal bezoekers:  
     
1   Factuurgegevens
 
T.a.v.:  
Factuuradres:  
Postcode:  
Plaats:  
E-mailadres factuur:  
     
Opmerkingen:
 


Akkoordverklaring leveringsvoorwaarden en kopie vergunning

Ik [de aanvrager], ben bevoegd om namens bovengenoemde organisatie/vereniging deze aanvraag in te dienen.
Ik heb de [leveringsvoorwaarden] gelezen en ga hiermee akkoord. Ik zorg tevens dat per omgaande een kopie van de gemeentelijke vergunning(en) voor de gewenste activiteit/het betreffende evenement per post of e-mail aan EHBO vereniging Son en Breugel wordt toegezonden.


   
slideshade