3. Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK)
Voor deze cursus is geen basisdiploma nodig

Eerste Hulp aan kinderen vraagt in bepaalde gevallen extra kennis. Sommige handelingen zijn ook anders dan bij een volwassene. Met een certificaat Eerste Hulp aan kinderen weet u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen. Ook krijgt u inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen (0 - 1 jaar) en kinderen (1 - puberteit) bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

Het certificaat kan behaald worden zonder enige voorkennis van Eerste Hulp.
Diegenen die het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis al in hun bezit hebben, krijgen na afloop een vermelding op het diploma dat zij dit certificaat behaald hebben.

Onderwerpen

In de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen, hun omgeving en welke maatregelen u kunt nemen om de veiligheid te vergroten. Ook komen een aantal kinderziekten aan bod en hoe u dan kunt handelen.
Tijdens de cursus leert u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen, bij bijvoorbeeld:

• een bloeding
• shock
• kneuzing en verstuiking
• botbreuk
• tandletsel
• oververhitting
• koortsstuipen
• brandwond

Examen

De opleiding wordt afgesloten met een toets.
De minimumleeftijd om hieraan deel te nemen is 16 jaar. Na het behalen van de toets ontvangt u een certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis of het wordt bijgeschreven op uw EHBO-diploma. Het certificaat is evenals het diploma Eerste Hulp twee jaar geldig. Om de geldigheidsduur na twee jaar te verlengen, is het raadzaam herhalingslessen te volgen. Tijdens deze lessen worden bepaalde onderwerpen herhaald en kunt u aantonen nog steeds een kundige eerstehulpverlener aan kinderen te zijn.

Extra

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de GGD Nederland hebben aan gastouders de eis gesteld dat zij vanaf 1 januari 2010 in het bezit moeten zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis, NedCert, Nikta of LPEV.

Iedere houder van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij Eerste Hulp verlenen.


Kosten
A: U bent WEL in het bezit van het basis EHBO diploma

Cursusduur: 2 avonden à 2 uur
Cursusmateriaal: inclusief boek en benodigde materialen
Diploma/Certificaat: bijschrijven op het EHBO diploma
Kosten cursus: € 65,–
Groepsomvang: maximaal 15 cursisten


B:
U bent NIET in het bezit van een basis EHBO diploma

Cursusduur: 3 avonden à 2 uur (i.v.m. onderdeel reanimatie/AED)
Cursusmateriaal: inclusief boek en benodigde materialen
Diploma/Certificaat: inclusief certificaat
Kosten cursus: € 80,–
Groepsomvang: maximaal 8 cursisten


Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, kosten of cursusdata, stuur dan een e-mail naar: [secretariaat@ehbosonenbreugel.nl]

Cursus/examen locatie

Sint Emiliusschool (Klaslokaal)

Nieuwstraat 72

5691 AE Son
EHBO vereniging Son en Breugel behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een voorgenomen geplande cursus te annuleren.
Prijswijzigingen voorbehouden.

 5
21
1
3

6
41572

   
slideshade