1. Opleidingscursus Eerste Hulpverlener (EHBO-er)

Met een diploma Eerste Hulpverlener van Het Oranje Kruis bent u in staat om op een juiste wijze eerste hulp te verlenen. Op uw werk, bij de vereniging, op straat, als burgerhulpverlener, maar ook thuis.

Tijdens de cursus leert u hoe u eerste hulp kunt verlenen, bijvoorbeeld bij een bloeding, een wond, verstuiking of botbreuk, maar ook hoe te handelen bij een slachtoffer met een stoornis in het bewustzijn of van de ademhaling.
Reanimeren en het gebruik van de AED is uiteraard ook een onderdeel van de cursus.

De [cursus] omvat 10 lesavonden van 2 uur en wordt op een 11e avond afgesloten met een examen. De minimumleeftijd om hieraan deel te nemen is 16 jaar.

Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examenteam.
Na het behalen van het examen ontvangt u het diploma Eerste Hulpverlener. Dit diploma is twee jaar geldig. Om de geldigheidsduur na twee jaar te kunnen verlengen, is het noodzakelijk om [en] te volgen. Tijdens deze maandelijkse trainingen worden alle onderwerpen herhaald en kunt u aantonen nog steeds een kundig Eerste Hulpverlener te zijn (registratie vindt plaats door middel van een competentiekaart).

Iedere houder van een geldig diploma Eerste Hulpverlener van Het Oranje Kruis is automatisch verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer hij/zij eerste hulp verleent. Het is belangrijk dat EHBO-ers zonder belemmering eerste hulp kunnen verlenen.


Kosten
Cursusduur:
10 avonden (1 avond per week, 11e avond examen)
Cursusmateriaal:
inclusief boek
Diploma:
Eerste Hulpverlener (EHBO-er) - Het Oranje Kruis
Kosten cursus:
€ 230,– per cursist
(mogelijk vergoedt uw zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk de kosten van de cursus)
Groepsomvang:
minimaal6, maximaal 12 cursisten


Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, kosten of cursusdata, stuur dan een e-mail naar: [secretariaat@ehbosonenbreugel.nl]

Cursus/examen locatie

Sint Emiliusschool (Klaslokaal)

Nieuwstraat 72

5691 AE Son
EHBO vereniging Son en Breugel behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een voorgenomen geplande cursus te annuleren.
Prijswijzigingen voorbehouden.

 5
21
1
3

6
42

   
slideshade