4. Certificaat Eerste Hulp bij Sport
Voor deze cursus is geen basisdiploma nodig

Sporten is een gezonde bezigheid, toch krijgen sporters ook met sportletsels te maken. De eerstehulpverlener heeft een belangrijke functie bij het beperken van de schade die sporters tijdens het sporten op kunnen lopen. Goede eerste hulp kan erger voorkomen. Het herstel van een sportblessure begint al op het moment dat de Eerste Hulp wordt geboden.


Onderwerpen

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. U verkrijgt kennis van de meest voorkomende sportletsels, de oorzaken en gevolgen. U leert de gevolgen van het sportletsel beperkt te houden. U krijgt inzicht in de wijze waarop sportletsels kunnen worden voorkomen. U raakt op de hoogte van effectieve blessurepreventieve maatregelen. Onderwerpen die behandeld worden:

• sportletsels
• vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp bij sportongevallen
• stoornissen in het bewustzijn
• stoornissen in de ademhaling
• stoornissen in de bloedsomloop
• letsels van de huid
• letsels van spieren en pezen
• letsels van botten en gewrichten
• letsels aan het hoofd
• warmteletsels
• koudeletsels
• de organisatie van de Eerste Hulp bij sportevenementen
• overzicht beschermende materialen per sport
• verband- en hulpmiddelen

De cursus wordt gegeven door een gecertificeerd kaderinstructeur.
De nadruk ligt op de praktijk.

Examen

De instructeur toetst gedurende de opleiding of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt van de toetsing ligt op de praktijk. Er wordt gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerstehulpverlener op te treden. Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp, ontvangt u het certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen.

Kosten
A: U bent WEL in het bezit van het basis EHBO diploma

Cursusduur: 2 avonden à 2 uur
Cursusmateriaal: inclusief boek en benodigde materialen

Diploma/Certificaat: bijschrijven op het EHBO diploma
Kosten cursus: € 55,–
Groepsomvang: minimaal 7, maximaal 15 cursisten


B: U bent NIET in het bezit van een basis EHBO diploma

Cursusduur: 3 avonden à 2 uur (i.v.m. reanimatie/AED)
Cursusmateriaal: inclusief boek en benodigde materialen
Diploma/Certificaat: inclusief certificaat
Kosten cursus: € 70,–
Groepsomvang: maximaal 8 cursisten


Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, kosten of cursusdata, stuur dan een e-mail naar: [secretariaat@ehbosonenbreugel.nl]

Cursus/examen locatie

Sint Emiliusschool (Klaslokaal)

Nieuwstraat 72

5691 AE Son
EHBO vereniging Son en Breugel behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een voorgenomen geplande cursus te annuleren.
Prijswijzigingen voorbehouden.

 5
21
1
3

6
41572

   
slideshade