5. Certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel
Voor deze cursus is geen basisdiploma nodig

Deze module is met name bedoeld voor EHBO-ers die assisteren bij wandelevenementen. Maar natuurlijk kan iedere geïnteresseerde de module volgen!

Onderwerpen

Tijdens de cursus verkrijgt u kennis van de verband - en hulpmiddelen die bij het verlenen van eerste hulp bij specifiek wandelletsel kunnen worden gebruikt en wanneer en waarvoor ze worden gebruikt.

U leert een functioneel en goed zittend verband aan te leggen op het been of delen daarvan. De nadruk ligt op de praktijk.

Bezitters van een geldig Diploma Eerste Hulp en certificaat Verbandleer en Kleine Ongevallen kunnen deze cursus volgen.

Onderwerpen die behandeld worden:

• de ontstaanswijzen van blaren
• verbandmiddelen
• hygiëne
• eerste Hulp bij blaren
• eerste Hulp bij kneuzing en verstuiking
• eerste Hulp bij eenvoudige uitwendige wonden
• eerste Hulp bij warmteletsels
• preventie

Examen

De instructeur toetst gedurende de opleiding of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt van de toetsing ligt op de praktijk. Er wordt gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerstehulpverlener op te treden. Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp, ontvangt u het certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel. Als u hier (nog) niet in het bezit van bent, kan de instructeur Eerste Hulp u een moduleverklaring geven.


Kosten
A: U bent WEL in het bezit van het basis EHBO diploma

Cursusduur: 1 avond à 3 uur
Cursusmateriaal: inclusief boek en benodigde materialen

Diploma/Certificaat: bijschrijven op het EHBO diploma
Kosten cursus: € 45,–
Groepsomvang: minimaal 7, maximaal 15 cursisten


B: U bent NIET in het bezit van een basis EHBO diploma

Cursusduur: 1 avond à 3 uur
Cursusmateriaal: inclusief boek en benodigde materialen
Diploma/Certificaat: inclusief certificaat
Kosten cursus: € 60,–
Groepsomvang: maximaal 8 cursisten


Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, kosten of cursusdata, stuur dan een e-mail naar: [secretariaat@ehbosonenbreugel.nl]

Cursus/examen locatie

Sint Emiliusschool (Klaslokaal)

Nieuwstraat 72

5691 AE Son
EHBO vereniging Son en Breugel behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een voorgenomen geplande cursus te annuleren.
Prijswijzigingen voorbehouden.

 5
21
1
3

6
41572

   
slideshade