Cursuslocatie

Sint Emiliusschool (Klaslokaal)

Nieuwstraat 72 - 5691 AE Son

Cursusdocent(en):

Jolanda Janssen / Albert van der Sande

[cursus@ehbosonenbreugel.nl]

 

 

Laatste mutatie: 18 januari 2021

 

EHBO vereniging Son en Breugel behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen
een voorgenomen geplande cursus te annuleren. Prijswijzigingen voorbehouden.


In verband met Covid-19 is de aanvang van de cursus voorlopig verplaatst naar 6 april 2021.

 


2
1


Dinsdag 6 april 2021 - 19.30 uur

Lesavond 1
• Voorstellen en info cursus
• Belangrijke punten bij eerstehulpverlening
• Rautek en ondersteunend vervoer

• Verbanden en hulpmiddelen

 

1


 


2
1


Datum nog nader te bepalen - 19.30 uur

Lesavond 2

• Braken bij rugligging
• Hevig bloedverlies
• Beoordelen van het bewustzijn
• Beoordelen van de ademhaling
• Bewusteloos en (geen) normale ademhaling

 

1


 


2
1


Datum nog nader te bepalen - 19.30 uur

Lesavond 3
• Bewusteloos en geen normale ademhaling Reanimatie

 

1

 


2
1


Datum nog nader te bepalen - 19.30 uur

Lesavond 4
• Mogelijk wervelletsel
• Luchtwegbelemmering buikstoten
• Borstletsel
• Ziekten met gevolgen voor de ademhaling

 

1

 


2
1


Datum nog nader te bepalen - 19.30 uur

Lesavond 5
• Shock
• Actief bloedverlies
• Ziekten met gevolgen voor de circulatie
• Letsels met gevolgen voor het bewustzijn
• Elektriciteitsletsel
• Ernstige onderkoeling
• Hitteberoerte
• Vergiftiging

 

1

 


2
1


Datum nog nader te bepalen - 19.30 uur

Lesavond 6
• Epileptische aanval
• Koortsstuipen
• Hersenvliesontsteking
• Suikerziekte
• Beroerte
• Flauwte

 

1

 


2
1


Datum nog nader te bepalen - 19.30 uur

Lesavond 7
• Lichte onderkoeling
• Hittekramp, uitputting, stuwing
• Kleine wonden
• Brandwonden
• Giftige stoffen huid / ogen
• Bevriezingswonden


 

1

 


2
1


Datum nog nader te bepalen - 19.30 uur

Lesavond 8
• Kneuzingen / verstuikingen
• Spierscheur
• Botbreuken / ontwrichting
• Letsel oog / oor / neus / mond
• Bloedneus
• Gebitsletsel
• Steken / beten
• Ziekteklachten / kinderziekten


 

1

 


2
1


Datum nog nader te bepalen - 19.30 uur

Lesavond 9
• Oefenavond

 

1

 


2
1


Datum nog nader te bepalen - 19.30 uur

Lesavond 10
• Oefenavond

 

1

 


2
1


Datum nog nader te bepalen - 19.30 uur
AANWEZIG OM 18.30 UUR!

EXAMEN (11e avond)
LET OP: neem je legitimatiebewijs mee!

 

1EHBO Eindtermen - examen

   
slideshade