EHBO-ers zijn hard nodig en mogen meer op de voorgrond


In de reacties op onze vraag waar de EHBO-ers blijven, klinkt vooral waardering voor deze groep vrijwilligers door. 'Op den duur wel', denkt Rianne Copal uit Rijen. 'Als regel geldt immers dat er een minimaal aantal EHBO-ers bij een evenement in welke vorm dan ook (jaarmarkten, sportevenementen, muziekfeesten) aanwezig moet zijn. Anders gaat het niet door!'

Copal vermoedt dat er eerst een fors aantal evenementen afgelast moet worden 'voordat het kwartje bij de burger valt'.

 

'Ons hele sociale leven in de maatschappij hangt ermee samen. Ik ben zelf nog actief EHBO-er, maar ik moet zeggen dat veel vrijwilligerswerk, ook weer in welke vorm dan ook (denk hierbij aan de voorzitter of bestuursleden van de verenigingen maar ook aan de dienstverleners in zijn algemeenheid) sterk ondergewaardeerd wordt. Misschien moet er een vergoeding tegenover staan om mensen weer actief mee te laten doen en te laten denken over dit soort kwesties. Zonder vrijwilligers geen sociaal leven.'

 

Bart Cockheyt uit Oosterhout heeft jarenlang bij de reddingsbrigade gezeten in Noordwijk en Almere. 'Dit hangt nauw samen met met de EHBO-verenigingen. Wat mij opvalt is het stoffige imago van de EHBO-vrijwilliger. Net als de Reddingsbrigade vinden mensen het vanzelfsprekend en soms zelfs onnodig om dit soort verenigingen in te zetten bij evenementen. Totdat iemand een beroep doet op de diensten, dan pas ziet men dat deze mensen nut hebben. Dit is al jaren een probleem voor dit soort verenigingen.'

 

Volgens Cockheyt tellen de kosten ook zeker mee. 'Los van de steeds hoger wordende contributie moeten er ook diverse EHBO-cursussen gevolgd worden. In de meeste gevallen komen de kosten voor rekening van de cursist. Ook de tijd is er vaak niet bij de leden.

Of de EHBO-ers nodig zijn?
Jazeker, al mogen ze van mij meer op de voorgrond komen dan nu vaak het geval is.'

 

 

   
slideshade