AED-locaties

De inzet van een eigen AED bij een reanimatie wordt door de overheid vergoed.
Declaratie van de onkosten kan bij de RAV, de Regionale Ambulance Voorziening.

Voor Son en Breugel is dat de RAV Brabant Zuidoost te Eindhoven.
Het declaratieformulier staat op de website van de RAV.