EHBO-basiscursus

Informatie en inschrijfformulier

Opleidingscursus eerstehulpverlener (EHBO-er) met erkend diploma

Het behalen van een EHBO-diploma kan noodzakelijk zijn voor uw werk of voor een bepaalde activiteit die u uitoefent. Daarnaast is het uitermate nuttig om iets voor een ander te kunnen betekenen als er in uw bijzijn iets voorvalt.

Met het toenemen van de vergrijzing en hart- en vaatziekten maar ook door bijvoorbeeld onstuimigheid van kinderen kan uw hulp zomaar gewenst zijn.
Waarom zou u dat dan niet meteen goed aanpakken?

De cursus wordt gegeven door een gecertificeerd instructeur van Het Oranje Kruis.
Veelal wordt de cursus volledig vergoedt door uw ziektekostenverzekering of werkgever.

Meld u bij ons aan en weet voortaan op de juiste manier te handelen als er iets voorvalt!

Achter de schermen werken we hard aan een nog betere kwaliteit van de eerstehulpverlening. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we uw hulp bij nodig!

Met een diploma eerstehulpverlener van Het Oranje Kruis bent u in staat om op de juiste wijze eerste hulp te verlenen. Op uw werk, bij de vereniging, op straat, als burgerhulpverlener, maar ook thuis.

Tijdens de cursus leert u hoe u eerste hulp kunt verlenen, bijvoorbeeld bij een bloeding, een wond, verstuiking of botbreuk, maar ook hoe te handelen bij een slachtoffer met een stoornis in het bewustzijn of van de ademhaling.
Reanimeren en het gebruik van de AED is uiteraard ook een onderdeel van de cursus.

De cursus omvat 10 lesavonden van 2 uur en wordt op een 11e avond afgesloten met een examen. De minimumleeftijd om hieraan deel te nemen is 16 jaar.

Kijk [hier] voor de actuele agenda van de EHBO-basiscursus.

Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examenteam.
Na het behalen van het examen ontvangt u het diploma eerstehulpverlener. Dit diploma is twee jaar geldig. Om de geldigheidsduur na twee jaar te kunnen verlengen, is het noodzakelijk om competentietrainingen te volgen. Tijdens deze maandelijkse trainingen worden alle onderwerpen herhaald en kunt u aantonen nog steeds een kundig eerstehulpverlener te zijn (registratie vindt plaats door middel van een digitale competentiekaart).

Iedere houder van een geldig diploma eerstehulpverlener van Het Oranje Kruis is automatisch verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer hij/zij eerste hulp verleent. Het is belangrijk dat EHBO-ers zonder belemmering eerste hulp kunnen verlenen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, kosten of cursusdata, stuur dan een e-mail naar: [secretariaat@ehbosonenbreugel.nl]

Kosten
Cursusduur: 10 avonden (1 avond per week, 11e avond examen)
Cursusmateriaal: inclusief boek
Diploma: eerstehulpverlener (EHBO-er) – Het Oranje Kruis
Kosten cursus: € 230,– per cursist
(mogelijk vergoedt uw zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk de kosten van de cursus)
Groepsomvang: minimaal 6, maximaal 12 cursisten

Cursus/examenlocatie
Sint Emiliusschool (Klaslokaal)
Nieuwstraat 72 – 5691 AE Son

Inschrijfformulier EHBO-basiscursus

* = verplicht veld


EHBO vereniging Son en Breugel behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een voorgenomen geplande cursus te annuleren.
Prijswijzigingen voorbehouden.